Esteu tornant a aquest lloc?

Entreu aquí amb el vostre nom d'usuari i la contrasenya corresponent
(Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador)Ajuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"

És la primera vegada que veniu aquí?

Aquesta és la plataforma de formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Per iniciar una sessió heu de fer servir les credencials (nom d'usuari i contrasenya) corporatives, és a dir, les mateixes que utilitzau per entrar a qualsevol programari de la Conselleria (per exemple, el Portal del Personal: http://portaldelpersonal.caib.es/).