You are not logged in. (Login)

Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)

Is this your first time here?


Aquest és l'entorn de formació de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Comprovau que teniu una contrasenya activa, això ho podeu fer entrant a qualsevol programari de la Conselleria, per exemple, al Portal del Personal: http://portaldelpersonal.caib.es/

En cas que NO POGUEU ENTRAR al Moodle però sí ho pogueu fer al Portal del Personal, o al GestIB o a un altre programari de la Conselleria, heu de fer un canvi de contrasenya: http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm
després, esperar 15 minuts i tornar a provar d'entrar al Moodle.

Si encara no podeu entrar, el que passa és que no teniu el COMPTE D'USUARI adscrit a un centre educatiu, Per adscriure el compte d'usuari a un centre educatiu mitjançant el programari SEU (aquest punt no té res a veure amb el GestIB) heu de seguir les passes indicades a "Sol·licitud de compte d'usuari": http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm Una vegada tingueu el compte d'usuari adscrit al centre, heu d'esperar fins al dia següent per accedir al Moodle.